Webboek

Internet wat is dat?

Handleiding InternetgebruikInternet bestaat voor de gebruiker uit een drietal hoofdcomponenten

Toegang

Toegang tot het internet (ook wel access geleverd door access-providers) heeft de volgende belangrijke gebruiksaspecten:

  1. wel of niet continu on-line zijn
  2. de beschikbare bandbreedte

Diensten

    Onder diensten (services geleverd door service providers) vallen zaken als het beheren van mailboxen met mailserver software die continu op een computer draait die on-line is zodatje altijd bij je mailbox kan als je toegang tot het internet hebt. Zo zijn er webservers die op verzoek HTML-informatie van hun disks aan de browsers toesturen die de informatie interpreteren en voor het beeldcherm opmaken.

Informatie

    Informatie (content) is dat waar het bij internet eigenlijk om gaat, de gegevens die je wilt zien, de gegevens die je wilt verplaatsen, de gegevens die je verwerkt wilt zien, op een bepaalde manier wilt zien, wilt laten zien, wilt overdragen.

Illustratie

Om aan te geven hoe los het allemaal in elkaar steekt: is het volgende gemakkelijk uit te voeren proefje wellicht aardig. Er zijn zogenaamde "web-naar-mail gateways". Dat zijn diensten (services geleverd door service providers) die op verzoek een specifieke webpagina voor je ophalen en naar je toemailen.

Hoe een webpagina via e-mail te bekijken? Eerst een serviceprovider vinden die zo'n dienst uitvoert. de wetenschappers van http://www.ictp.trieste.it onderhouden al jaren zo'n dienst. Hij werkt simpel, je stuurt naar een specifiek mailadres een mailtje met in de tekst "GET " en daarachter het http adres van de webpagina. Het mailadres van de dienst is www4mail@wm.ictp.trieste.it, stuur er een mailtje heen en je krijgt meestal razendsnel de webpagina per mail toegezonden met als afzender "WWW by MAIL Gateway".

Ofschoon de Italiaanse wetenschappers bewust alle plaatjes van de pagina weglaten bij het uitvoeren van hun dienst, laat het proefje verbluffend eenvoudig zien wat er met het handig gebruiken van diensten allemaal mogelijk is. Mocht je niet kunnen web-browsen omdat de beheerder van het lokale netwerk het web met een firewall van je heeft afgeschermd: Met dit www-mail truukje kan dat dan toch. Het omzeilen van bedrijfs "firewalls" is veel eenvoudiger dan de verkopers van dergelijke "apparatuur voor filter-dienst" willen doen geloven.


Webontwerp Ergonomie Applicaties Techniek Geschiedenis
Bronnen Nieuwsbrief      
2001 M. Lagendijk/C.K. Hagens Webboek
Handleiding Internetgebruik
http://www.webboek.nl