Webboek

Schrijven

Handleiding Internetgebruik


Schrijven voor het web

Schrijven voor beeldschermen is anders dan schrijven voor papier. Niet alleen is lezen van computerschermen circa 25% langzamer dan van papier, ook is de oppervlakte dat iemand kan overzien kleiner dan bij papier. Dikte, dat bij een boek aangeeft hoever je bent, ontbreekt. De scrollbalk geeft daar onvoldoende terugkoppeling voor.
Een van de meest gemaakt fouten bij schrijven voor Internet is dat tekst dat gemaakt is voor papier letterlijk wordt overgenomen. Papier en Internet zijn echter verschillende media, net als een poster niet te vergelijken is met een brochure.

Uit onderzoek van Jacob Nielsen blijkt dat mensen een webpagina niet lezen. Slechts 16% van de mensen leest echt woord voor woord.
Het is dus duidelijk dat speciale aandacht nodig is voor het schrijven van teksten voor Internet.
Belangrijk is om te letten op:

 1. Schrijf oprolbaar. De belangrijkste informatie staat bovenaan, hoe verder de lezer komt, hoe meer informatie hij krijgt. Op elk moment kan hij stoppen zonder essentiele informatie te missen. In de tekst wordt vooral verdiept hoe lager de lezer komt.
 2. Schrijf zodat gescanned kan worden. Zorg dus voor tussenkopjes, lijsten voor overzichten en duidelijke beschrijvende links.
 3. Gebruik maximaal 50% van de tekst van gedrukte media.
 4. Zorg ervoor dat er geen spelfouten achterblijven.
 5. Zet achtergrondinformatie op een vervolg pagina.
 6. Zorg ervoor dat elke pagina los gelezen kan worden van alle andere pagina's. Je weet nooit hoe iemand op je pagina komt.
 7. Inleidingen niet langer dan 100 woorden.
 8. Artikelen tussen de 150-500 woorden (langere teksten apart zetten en geef daarbij aan dat de bezoeker naar een lange tekst gaat); overval mensen niet met grote lappen tekst.
 9. Maak zinnen niet langer dan 15-20 woorden.
 10. Gebruik geen woorden als "klik hier", "deze link", "bovenste pagina", "vorige pagina" etc. Het spreekt voor zich dat mensen moeten klikken om links te kunnen volgen. Verder zijn termen als volgende, vorige, boven, etc. niet altijd duidelijk aangezien iemand op zeer verschillende manier een pagina kan bereiken en dus zijn vorige totaal anders kan zijn dan de maker heeft bedacht.
 11. Gebruik zo min mogelijk allerlei grafische elementen, zeker als ze geen duidelijke meerwaarden hebben en geef altijd een alternatieve tekst mee in de HTML-code.
 12. Geef betekenisvolle woorden die uniek zijn voor een pagina extra nadruk. Zorg er wel voor dat niet hele zinnen vet of italic worden.
 13. Maak geen gebruik van knipperende teksten, zij leiden alleen maar af bij het lezen van de rest van de tekst.
 14. Geef verschillende pagina's verschillende titels en zorg dat de titels beschrijvend zijn.

Onderzoek wijst uit dat, als de gegeven regels worden gevolgd, dit al effect heeft:


Webontwerp Ergonomie Applicaties Techniek Geschiedenis
Bronnen Nieuwsbrief      
2001 M. Lagendijk/C.K. Hagens Webboek
Handleiding Internetgebruik
http://www.webboek.nl ergonomie