Webboek

Leesbaarheid

Handleiding Internetgebruik


Resolutie

Computerschermen hebben een lagere resolutie dan papier (72 dpi: dots per inch t.o.v. papier met 400-600 dpi). Als technologien als webtv doorzetten zal de resolutie nog verder naar beneden gaan. Daarnaast heeft nog niet iedereen de beschikking over schermen van meer dan 17" waardoor de ruimte op het scherm beperkt is.

Vermoeidheid

Vuil op het beeldscherm maakt het lastiger om op de tekst te blijven concentreren. De tekst staat een paar millimeter achter het glas waar het vuil zich op bevind. Het oog zal daarom constant aan het bijstellen zijn tussen de voorkant van het scherm met vuil en de plek waar de tekst daadwerkelijk bevind.. Mede hierdoor is het lezen van een beeldscherm vermoeiender.

Het lezen van een scherm is ook circa 25% langzamer dan van papier. Neem daarbij nog eens dat slechts 16% van de mensen op webpagina's echt woord voor woord leest en het zal duidelijk zijn dat speciale aandacht nodig is voor het schrijven van teksten voor Internet.

Regellengte

De optimale regellengte om te lezen is ongeveer een woord of 12-15. Indien de regels langer zijn is bij een grootte hoeveelheid tekst het voor het oog moeilijk om te bepalen op welke regel het oog gebleven was bij het lezen. Regelmatig zullen zinnen dubbel gelezen worden of regels worden overgeslagen.Dat is ook de reden waarom de kranten gebruik maken van kolommen. Op een webpagina bepaald de lezer, of beter de browser van de lezer hoelang de teksten zijn. Zorg er daarom voor dat teksten die gelezen moeten worden niet als een grijze massa op en pagina staan, maar duidelijk verdeeld in paragrafen. Zet opsommingen met bullets ervoor neer en hou ze kort.

Opbouw van de tekst

Zorg dat de opbouw van teksten door de site heen hetzelfde is. Op deze manier zal het voor een bezoeker eenvoudiger zijn om de teksten te lezen.

Zet zo min mogelijk woorden met alleen hoofdletters neer. Dit leest veel lastiger en komt schreeuwerig over.

Zet in lange teksten die vooral gescanned worden de belangrijkste woorden vet neer. Zorg ervoor dat er niet tegelijk gebruik wordt gemaakt van vet, onderstrepen, schuin of doorstrepen. Hoe meer van dit soort attributen door elkaar gebruikt worden hoe slechter de tekst te lezen zal zijn.

Kleurgebruik

Maak geen gebruik van al te veel verschillende kleuren in teksten. Kleuren trekken de aandacht en sommige combinaties zijn erg slecht te lezen. Zorg ervoor dat de gebruikte kleuren van dezelfde helderheid zijn. Heldere kleuren trekken de aandacht boven minder helderen kleuren. Door verschillende helderheid te gebruiken zullen bepaalde onderdelen meer de aandacht trekken en afleiden bij het lezen van andere onderdelen.


Webontwerp Ergonomie Applicaties Techniek Geschiedenis
Bronnen Nieuwsbrief      
2001 M. Lagendijk/C.K. Hagens Webboek
Handleiding Internetgebruik
http://www.webboek.nl ergonomie