Webboek

Beeldschermergonomie

Handleiding Internetgebruik


Een beeldscherm heeft een aantal aspecten waar rekening gehouden mee moet worden:

Resolutie

Lineariteit

Scherpte

Grootte

Kijkafstand

Contrast

Kleur

Kleuren in een interface moeten de gebruiker ondersteunen. Ze helpen bij het zoeken van informatie op een pagina. Te veel kleuren maken dit zoeken echter een stuk moeilijker.

 1. Voor een attentie functie kunnen het beste helderen kleuren gebruikt worden omdat die meer opvallen.
 2. Als kleur wordt gebruikt om onderdelen te onderscheiden dan kunnen het beste zachte kleuren (weinig verschil in helderheid) gebruikt worden zodat niet het onderdeel met de opvallendste kleur gaat overheersen.
 3. Gebruik kleur als ondersteuning en niet als belangrijkste onderscheid. Beter is om ter onderscheiding gebruik te maken van de lay-out, hoofdletters, grafische tekens, etc.).
 4. Gebruik bij voorkeur een beperkte hoeveelheid kleuren.
 5. Gebruik liever geen complementaire kleuren, behalve wit en zwart.
 6. Gebruik het liefst donkere tekst op een lichte achtergrond (b.v. zwart op wit).
 7. Hou er rekening mee dat iederen gebruiker zijn browser anders kan hebben ingesteld.

Helderheid

 1. Pas maximaal twee helderheidsniveaus toe.
 2. Zorg ervoor dat ingetoetste informatie een hogere heldrheid hebben dan de overige informatie.
 3. Pas verschil in helderheid consistent toe.

Tekens op het scherm

De volgende regels gelden voor tekens op het scherm:

 1. Maak zoveel mogelijk gebruik van kleine, dus lowercase, letters.
 2. Gebruik hoofdletters spaarzaam, het lijkt te veel op schreeuwen.

Auditieve informatie

Naast visuele informatie kan ook goed gebruik worden gemaakt van audiyieve informatie. Let daarbij op het volgende:

 1. Het geluid moet kunnen worden uitgezet.
 2. Het niveau van het geluid moet gewijzigd kunnen worden.
 3. Beperk het aantal verschillende geluiden in verband met differentiatie tussen de geluiden.

Kijken

 1. Beperk het aantal oogbewegingen dat een gebruiker moet maken bij een site.
 2. Maak geen gebruik van te felle kleuren, ze leiden af en zijn vermoeiend om naar te kijken.
 3. Houd rekening met kleurenblinden. Circa 10% van de mensen is kleurenblind. Vooral rood/groen, maar ook geel/blauw. Kleurenblinden kunnen wel alles lezen, maar kleurcoderingen zien ze niet.
 4. Zorg bij kleurcodering van keuzes dat de kleuren van dezelfde helderheid zijn zodat de keuzes hetzelfde eruit zien en niet de helderste eruit springen.

Fysieke overwegingen

Om zonder problemen goed met een computer te kunnen werken, dient u rekening te houden met de volgende regels:

 1. Hoogte van het scherm: als u rechtop zit moeten uw ogen op de hoogte zitten van de bovenkant van het scherm. Een te hoog scherm betekend dat u te hoog moet kijken.
 2. Hou het scherm ongeveer op armslengte.
 3. Zorg voor voldoende ruimte om te werken om de computer heen.
 4. Zorg ervoor dat de hoek tussen de bovenarm en de onderarm 90 graden is. Kijk uit dat u daarbij uw schouders niet optrekt.
 5. De hoek tussen uw bovenbeen en onderbeen moet ook ongeveer 90 graden zijn. Zit u te hoog, neem dan een voetenbankje.
 6. Zorg voor een goede verstelbare bureau stoel.
 7. Zorg ervoor dat het toetsenbord voldoende afstand van de bureaurand heeft zodat de polsen voldoende steun hebben tijdens het tikken.
 8. Als u aan het werk bent achter een computer moet deze recht voor u staan.
 9. Zorg ervoor dat u niet te veel last heeft van reflexie op het scherm en maak het scherm regelmatig schoon. Dit is rustiger voor uw ogen.
 10. Neem regelmatig rust, beweeg regelmatig en zorg ervoor dat u niet te lang eentonige bewegingen maakt.

Indien u computerprogramma's houdt dan rekening met:

 1. Vermijd moeilijke toetscombinaties en beperk het aantal toesten in een toestcombinatie.
 2. Vermijd een evenwicht tussen muis en toetsenbord gebruik. Dit geeft te veel wisselingen in het werk.

 


Webontwerp Ergonomie Applicaties Techniek Geschiedenis
Bronnen Nieuwsbrief      
2001 M. Lagendijk/C.K. Hagens Webboek
Handleiding Internetgebruik
http://www.webboek.nl ergonomie