Webboek

Essentie van internet

Handleiding Internetgebruik


De essentie van internet kan samengevat worden in de volgende punten:

  1. Internet is plat.
  2. Het is een communicatiemiddel, maar geen massacommunicatiemedium.
  3. Internet is geen reclame folder, geen commercial zoals menigeen denkt, ook banners werken zelden of nooit. Internet is veel minder visueel dan menigeen denkt.
  4. Te vaak hebben de eigenaren van sites en de bouwers lak aan de gebruiker:
  5. E-commerce hoeft helemaal niet met dure systemen, hip vormgegeven sites of met venture capital geld opgezet te worden. Juist individuen hebben de kracht om met specialistische sites geld te verdienen met e-commerce, b.v. chipdir en tolkienwinkel.nl.
  6. Automatisering van communicatie met mensen werkt over het algemeen niet. Stel strikte doelen, doe proefjes om te bewijzen dat het kan werken voor de kostbare implementatie werkelijk wordt gestart.
  7. Er werkt slechts een ding altijd goed: eenvoud.
  8. Mensen kunnen niet zoeken en lezen zelden woord voor woord.

 


Webontwerp Ergonomie Applicaties Techniek Geschiedenis
Bronnen Nieuwsbrief      
Webboek
Handleiding Internetgebruik